© כל הזכויות שמורות לרבקה עטרה צינמן

עיצוב: שלדג עיצובים

052-7737303

logo_white.png
עטרה רבקה עם רקע.jpg

סרטונים

טעימות מתהליך העבודה על הספר.

ספיד ארט מתוך הכנת האיורים לספר.

איור הפסוק "היתה כאניות סוחר ממרחק תביא לחמה"

איור הפסוק "כפה פרשה לעני וידיה שלחה לאביון"

איור הפסוק "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה", חלק א

איור הפסוק "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה", חלק ב